Understanding two cultures gives an advantage that goes beyond just the language

Yksi, kaksi, kolme? Lontoon Suomalainen Lauantaikoulu pyrkii opettamaan lapsille enemmän kuin vain kielenkäyttöä – välitämme Suomalaista kulttuuria juhlimalla Suomalaisia perinteitä ja tapahtumia ympäri vuoden.  

Tervetuloa!

One, two, three? London’s Finnish Saturday School aims to teach children more than just how to use the Finnish language – we develop a love and understanding of Finnish culture by celebrating Finnish traditions and events throughout the year.

Welcome!

SYKSY 2018

KOULUPÄIVÄT

8.9.  22.9.   6.10. (AGM)   20.10.   3.11.   10.11.   1.12.   8.12.