HISTORY

Hannele Branch perusti Euroopan ensimmäisen Suomi-koulun Lontooseen vuonna 1972. Tämä oli merkittävä saavutus aikana, jona monet uskoivat kaksikielisyyden olevan haitallista lapsen kehitykselle.

Suomen opetusministeriö ryhtyi tukemaan koulua taloudellisesti 1974. Ennen tätä koulun suurin tulija oli Suomen Kirkon Kilta eli nykyinen Finn Guild, joka edelleen tarjoaa Suomi-kouluille tukea ja koulutusta. Muutoin koulu toimii omarahoitus –periaatteella lukukausimaksujen ja hyväntekeväisyystempausten tuella.

Vuosien varrella lapset ovat kasvaneet ja väki on vaihtunut, mutta koulu on säilynyt suosittuna ja arvostettuna ulkosuomalaisten perheiden kokoontumispaikkana. Koulun täyttäessä 40 vuotta järjestimme suuret juhlat, jossa nautimme lasten teatterista ja mansikkakakusta ja kiitimme kaikkia vuosikymmenten varrella koulusta vastuuta kantaneita ihmisiä.

Kiitos kaikki lapset, opettajat, opetuskoordinaattorit, vanhemmat ja johtokunnan jäsenet vuosikymmenten varrelta. Ilman teitä koulun menestyminen ei olisi ollut mahdollista!

____________________________________________________________________________________________________

Our Finnish school is the oldest Finnish school in Europe. Hannele Branch founded our school in 1972. This was a remarkable achievement at a time when many people thought that bilingualism could be harmful to a child’s development.

The Finnish Ministry of Education began to support Finnish Saturday schools financially in 1974. Prior to that, the Church Guild, now Finn Guild, supported the school, and Finn Guild still offers a Finnish schools with support and training. Otherwise the school is self-funded through tuition fees and fundraising.

The school has remained a popular and well-respected gathering point for Finnish expatriate families, even as the years have passed, children have grown up and the people involved in the school have changed. In 2012 the school held a 40th birthday party where we enjoyed a children’s theatre, ate Finnish strawberry cream cake and thanked the people who have carried responsibility for school over the decades.

Thanks very much to all of the children, teachers, teaching coordinators, parents and board members from previous decades. Without you, the school’s success would not have been possible!